Wystąpienie do Państwowej
Inspekcji Pracy
w sprawie wynagrodzeń
pracowników oświaty

 

Koleżanki i koledzy
 

          W związku z licznymi przypadkami łamania prawa przez dyrektorów szkół, w dniu dzisiejszym to jest 10 kwietnia 2020 roku,  zwróciłem się z wnioskiem do Państwowej Inspekcji Pracy o interpretację dotyczącą wynagrodzeń w oświacie.

Wnoszę, jako do organu powołanego do sprawowania nadzoru i kontroli w przestrzeganiu prawa pracy, o wyjaśnienie zasad wynagradzania nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w czasie zwieszenia zajęć, przestoju w pracy, pracy zdalnej oraz ograniczeń w funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych.
 

Przedstawiłem również opinię Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania dotyczącą wypłat wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy z powodu epidemii koronawirusa.

Jestem przekonany, że interpretacja Państwowej Inspekcji Pracy ułatwi dyrektorom podejmowanie właściwych decyzji.

 

Ryszard Proksa

Przewodniczący

Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty
NSZZ „Solidarność”

 Opinia prawna dotycząca wypłat wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy z powodu epidemii koronawirusa. >>

10 kwietnia 2020

edukacja 

Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność"     
ul. Planty 16a, 25-502 Kielce
tel.  41 3446034 

 slusarski@onet.eu        

 

Imie
Twój e-mail
Telefon
Treść wiadomości
Obszar tekstowy
wyślij
wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!