Próby oszczędzania
na lekcjach zdalnego
nauczania

DOTYCZY PRÓB OSZCZĘDZANIA NA LEKCJACH ZDALNEGO NAUCZANIA:

 

Wprawdzie to stanowisko Kuratora Oświaty z innego województwa, ale oparte jest na przepisach krajowych, tak więc określa stan prawny i u nas:
 

"Ani dyrektor, ani organ prowadzący, ani organ nadzoru pedagogicznego, nie może zmniejszać liczby godzin wynikających z ramowych planów nauczania i zawartych w szkolnych planach nauczania. Próby zmniejszania liczby godzin obowiązkowych zajęć dydaktycznych wynikających z ramowych planów nauczania i zawartych w szkolnych planach nauczania w warunkach nauczania na odległość stanowią naruszenie prawa".

 

 

Pismo Kuratora Oświaty >>

 

23 kwietnia 2020

edukacja 

Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność"     
ul. Planty 16a, 25-502 Kielce
tel.  41 3446034 

 slusarski@onet.eu        

 

Imie
Twój e-mail
Telefon
Treść wiadomości
Obszar tekstowy
wyślij
wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!